Geschiedenis van De Zonnepinkers

Alles begon op 21 november 1969 toen René Florquin en medestichter Bart Leenaerts besloten om een scoutsgroep voor doven en jongeren met een mentale handicap op te richtten. Deze zou luisteren naar de naam “Scouting Bijzondere Eisen Antwerpen-Noord”. Omdat er toen ten noorden van Antwerpen geen Akabe-groep bestond was er een grote behoefte aan. Op enkele maanden tijd groeide de groep uit tot een veertigtal leden. Vooruitstrevend als we toen al waren was de groep al reeds gemengd.

Niet lang na de oprichting veranderde de naam in “ De Polderzonen”. Voor een jaartje werden we zelf “Hutsekluts” genoemd. In 1979 werden we gelukkig verlost van die naam en luisterden we voor eens en altijd naar de naam “De Zonnepinkers”. Door de jaren heen heeft onze groep heel wat omzwervingen gemaakt. Van de hovenierswoning van Hof de Bist (nu de taverne) tot de Germinal tribune, niets was ons te vreemd. Aangezien het zigeunerleven ons niet beviel hebben we in 1994 dan maar zelf lokalen gebouwd, die nu nog steeds onze uitvalsbasis vormen.

In al die jaren van ons bestaan is er heel veel gebeurd. Enkele van die gebeurtenissen zullen ongetwijfeld voor eeuwig in het geheugen van sommige zonnepinkers gegrift staan. Zo zullen er zeker zonnepinkers zijn die zich de voetbalmatch in 1991 herinneren. Tijdens deze memorabele voetbalmatch op het veld van Germinal Ekeren sloofden sport- en tv-vedetten zoals Jean-Marie Pfaff en Frank Raes zich uit voor de zonnepinkers. Ook de Augusta-helikopter die speciaal voor ons een landing maakte op het kampterrein en het optreden van Sammeke Goris zullen velen zich nog herinneren.

Ook enkele minder leuke dingen passeerden de revue. Nog in het zelfde jaar dat we intrek namen in onze nieuwe lokalen was de eerste inbraak een feit. Intussen kunnen we het aantal pv’s al lang niet meer tellen. Door extra beveiliging (het trekt nu meer op een bunker) behoort dit nu gelukkig tot het verleden.

Dit is zeker nog niet het einde van ons verhaal want tot op de dag van vandaag zijn de zonnepinkers bezig met geschiedenis te schrijven.